Atrium Ljungberg AB: Delårsrapport januari – mars 2023

      Kommentarer inaktiverade för Atrium Ljungberg AB: Delårsrapport januari – mars 2023

Atrium Ljungberg AB har levererat en stark förvaltningsrapport under det första kvartalet och sålt Skotten 6 på Drottninggatan i Stockholm. Investeringarna för kvartalet uppgick till 466 mkr.

Hyresintäkter

Atrium Ljungberg AB har levererat ett starkt förvaltningsresultat i ett fortsatt utmanande omvärldsläge. Hyresintäkterna uppgick till 712 mkr (600), varav ökningen i jämförbart bestånd var 11,7% (2,6).

Driftöverskott

Driftöverskottet uppgick till 489 mkr (391), varav jämförbart bestånd ökade med 14,9% (1,5).

Projekt- och entreprenadomsättning

Projekt- och entreprenadomsättning uppgick till 84 mkr (56) och bruttoresultatet till -1 mkr (-6).

Förvaltningsresultat

Förvaltningsresultatet uppgick till 326 mkr (281) motsvarande 2,58 kr/aktie (2,23).

Orealiserade värdeförändringar

Orealiserade värdeförändringar fastigheter uppgick till -401 mkr (1 309) varav projektvinster uppgick till 10 mkr (602).

Periodens resultat

Periodens resultat uppgick till -292 mkr (1 870), motsvarande -2,32 kr/aktie (14,81).

Nettouthyrning

Nettouthyrningen för kvartalet uppgick till 8 mkr (44), varav bolaget själv sagt upp -3 mkr (-10) inför kommande projekt.

Investeringar

Kvartalets investering uppgick till 466 mkr (463). Inga förvärv gjordes under kvartalet. Fastighetsförsäljningar uppgick till 1 818 mkr (-).

Substansvärde

Substansvärde kr/aktie uppgick till 266,70 motsvarande en minskning om 0,5%, justerat för lämnad utdelning.

Atrium Ljungberg AB har levererat en stark förvaltningsrapport under det första kvartalet. Hyresintäkterna ökade jämfört med föregående år och uppgick till 712 mkr. Driftöverskottet uppgick till 489 mkr och projekt- och entreprenadomsättning uppgick till 84 mkr. Förvaltningsresultatet uppgick till 326 mkr och orealiserade värdeförändringar fastigheter uppgick till -401 mkr. Periodens resultat uppgick till -292 mkr och nettouthyrningen för kvartalet uppgick till 8 mkr. Kvartalets investering uppgick till 466 mkr och substansvärde kr/aktie uppgick till 266,70.

Det är ett starkt resultat från Atrium Ljungberg AB, även om det finns vissa områden som kan förbättras. Hyresintäkter och driftöverskott har båda ökat, men orealiserade värdeförändringar har minskat. Det är dock viktigt att notera att detta är ett starkt resultat, och att Atrium Ljungberg AB har sålt Skotten 6 på Drottninggatan i Stockholm, vilket förstärker deras finansiella position. Investeringarna för kvartalet var också imponerande och visar på bolagets tro på framtiden.