Företagsekonomi

Företagsekonomi är läran om hur ett företag genom att utnyttja och hushålla med begränsade resurser kan skapa ett värde som tillfaller företaget. Inom företagsekonomin finns det en rad delområden som alla har betydelse för företagets ekonomi. Ämnen som brukar ingå i begreppet företagsekonomi är redovisning, finansiering, ekonomistyrning, marknadsföring och organisation.

Stora företag har ofta experter inom de olika områdena, medan mindre företag kanske har en person som kan hantera flera delar av ekonomin. Som småföretagare eller entreprenör behöver man förstå begreppen och ha viss grundkunskap för att effektivt kunna sköta sitt företag.

Redovisning

Redovisning handlar om hur företaget dokumenterar och registrerar hur resurserna hanteras. Det handlar om principer för löpande bokföring och hur bokslut upprättas. Räkenskaperna granskas regelbundet av revisorer som är utbildade inom redovisning och företagsekonomi

Finansiering

Finansiering handlar om hur företaget kan skaffa kapital för att driva verksamheten eller investera i ny utrustning. Ett nystartat företag kan behöva extern hjälp med finansieringen i form av lån eller krediter.

Ekonomistyrning

Ekonomistyrning handlar om att planera, styra, mäta och kontrollera företaget så att ekonomiska mål uppnås. I större företag är det ofta en Controller som ansvarar för detta arbete.

Marknadsföring

Ett företag använder marknadsföring för att nå ut till potentiella kunder inom sin målgrupp. När vi säger marknadsföring tänker vi oftast på reklam och annonsering. Men begreppet är mycket vidare än så. Varumärkesbyggande är en viktig del av marknadsföringsarbetet, men även att definiera sin målgrupp är viktigt. Idag finns det en mängd sätt att marknadsföra sig, inte minst genom digitala kanaler.

Organisation

Organisation handlar om hur företaget bygger upp sin verksamhet för att nå största effektivitet. Inom organisationsområdet berörs också ofta frågor om ledarskap.

På universitet och högskolor är företagsekonomi ett stort ämne när det gäller antal studenter. Men även forskningsområdet ekonomi är stort. På de flesta universitet och högskolor i landet finns ekonomutbildningar. De mest välrenommerade skolorna är Handelshögskolan i Stockholm, Lunds universitet och Uppsala universitet.