Avanzas delårsrapport för januari—mars 2023

      Kommentarer inaktiverade för Avanzas delårsrapport för januari—mars 2023

Avanzas delårsrapport för januari—mars 2023 visar att rörelseintäkterna ökade med 13 procent till 868 miljoner SEK. Detta är det näst bästa kvartalet någonsin för Avanza. Även rörelseresultatet ökade med 11 procent till 579 miljoner SEK och periodens resultat uppgick till 501 miljoner SEK, en ökning med 13 procent. Resultatet per aktie före utspädning uppgick till 3,20 SEK, en ökning med 12 procent. Avanza redovisar därmed ett starkt resultat som överträffade förväntningarna.

Det ökade intresset för investeringar och sparande under kvartalet resulterade i ett starkt nettoinflöde på 17 miljarder SEK, samt ökningar i antalet kunder och sparkonton. Med stigande marknadsräntor ökade även räntenettot, men lägre handelsaktivitet resulterade i lägre courtage- och valutanettot samt återförsäljarrabatter. På årsstämman i mars beslutades om omval av samtliga styrelseledamöter och utdelningen beslutades enligt förslag till 7,50 SEK per aktie.

Avanzas starka resultat visar på att kunderna prioriterar sitt sparande och att Avanza är väl förberedda för att möta den osäkra makroekonomiska situationen. Med ett lågt kostnadsläge, kompetenta medarbetare och starka kundrelationer är Avanza väl positionerade att ta tillvara de möjligheter som den oroliga marknaden erbjuder.