Hur räknar man lön efter skatt?

Ordet lön syftar på en ersättning som betalas ut till någon som har utför ett arbete av något slag eller någon som varit under beredskap att utföra arbete. Det absolut dominerande sättet att betala ut lön idag är i pengar överförda till den anställdes bankkonto. Användningen av kontanter har minskat kraftigt i Sverige och en del andra industriländer. Om lönen inte betalas ut i pengar så kan den betalas ”in natura”, det betyder att istället för pengar får man varor och/eller tjänster i utbyte.

Vanliga begrepp när man ska beräkna lön efter skatt

  • Lönekostnad, det betyder den totala kostnaden för att betala ut en lön. I det ingår arbetsgivaravgifter med mera.
  • Jobbavdrag, detta kallas även jobbskatteavdrag.
  • Kyrkoavgift, detta är en avgift som går vidare till kyrkan, om du är medlem.
  • Statlig skatt, om du har tillräckligt hög lön får du betala lite extra skatt

Hur mycket är då det vanliga att man får i lön efter skatt? Det håller Statistiska Centralbyrån (förkortas SCB) koll på, du kan hitta all upptänklig statistik om detta på deras hemsida.

När en arbetsgivare ska betala ut en lön så drar arbetsgivaren skatt och betalar in den till Skatteverket, för att få fram rätt siffror så går arbetsgivare oftast efter en tabell som Skatteverket tillhandahåller. När sedan året är slut och det är dags att deklarera så beräknas din slutgiltiga skatt, denna påverkas av många olika faktorer som t. ex. ränteavdrag, förlust eller vinst vid försäljning av värdepapper och fastigheter och så vidare.

Jobbskatteavdraget gäller endast lönetagare som är yngre än 65 år och som har en månadslön över runt 9000 kr.

För att betala Statlig skatt så måste man tjäna över vissa summor varje år, inkomster över dessa summor betalar 25% extra skatt, läs mer på Skatteverkets webbplats.