Skatteverket deklaration 2019 – Sänk skatten!

Deklaration syftar oftast på inkomstdeklaration, det finns dock ett närliggande begrepp och det är slutdeklaration.

Inkomstdeklaration eller självdeklaration som det också kallas sker en gång per år och där lämnar den skattskyldige de uppgifter Skatteverket behöver för att bestämma den skatt som den skattskyldige ska betala.

Utifrån uppgifterna i den inlämnade inkomstdeklarationen fastställer Skatteverket underlaget för skatten (taxering) och räknar sedan ut skatten. Om den skattskyldige under året har betalat in mer skatt än hen behöver får hen tillbaka pengar och har hen betalat in för lite får hen göra en fyllnadsinbetalning.

Blanketten som används för att deklarera skatten kallas Inkomstdeklaration 1 (INK1), detta är en förtryckt blankett med uppgifter om inkomster, inkomsträntor och utdelningar, skuldräntor, tomträttsavgäld och vinst respektive förlust vid försäljning av andelar i värdepappersfonder mm.

När vill skatteverket få in deklaration 2019?

Skatteverket deklaration 2019 ska lämnas in senast den 2:e maj. Inkommer man senare än detta med sin deklaration riskerar man att få betala en förseningsavgift på 1 250 kronor. Vet man med sig att man inte hinner klart i tid så kan man begära att få uppskov, ett tips är att ta hjälp av en revisor för att begära uppskovet. Lämnar in någon deklaration alls så är kommer du med mycket stor sannolikhet bli skönsbeskattad. Det betyder att Skatteverket uppskattar hur stor din inkomst varit under året, och baserar skatten på detta. Om du blir skönsbeskattad kan du även åka dit på att betala skattetillägg. Detta är ingen bra idé! Du hittar en lista med viktiga datum deklaration 2019 och mycket annat på skatteverket sida: Skatteverket viktiga datum.

Sänk skatten genom rätt deklaration 2019!

Nedan följer tre tips om hur du kan sänka skatten genom att göra deklarationen på rätt sätt!

 • Håll koll på brytpunkterna för den statliga inkomstskatten

  Den statliga inkomstskatten har två stycket brytpunkter som man måste hålla koll på dessa kallas även skiktgränser. Överstiger din årsinkomst 452 100 kronor (brutto), omräknat per månad är det cirka 37 700 kronor i månaden så kommer du få betala 20 procent extra i skatt på inkomster över detta belopp.

  Om når över 651 700 betalar så blir det 25 procent istället.
  Detta är siffrorna för 2018, kolla med skatteverket för 2019!

 • Rut och rot, kolla så att du betalar tillräckligt för att kunna dra av

  Har du låga inkomster, men har höga rut- eller rotavdrag? Om du vill ha full skattereduktion för rut eller rot så måste du ha betalat in tillräckligt med skatt, annars är det bättre att skjuta på att betala rut- eller rotfakturorna tills efter årsskiftet om det är möjligt.

 • Flytta sparandet till investeringssparkonto (ISK) eller en kapitalförsäkring

  Att spara i aktier och fonder kan vara mycket lönsamt, ett tips är att flytta detta sparandet till ett investeringssparkonto (ISK) eller en kapitalförsäkring.