TV licens skatt 2019

Sedan några år tillbaka har planerna om en TV licens skatt, något som ersätter den nuvarande tv-avgiften, varit i fokus. Hösten 2017 gav en kommitté för public service ett förslaget om en TV licens skatt till regeringen. Förslaget som gavs var att alla medborgare över 18 år med en inkomst som beskattas ska betala 109 kronor/månad. Det är 1308 kronor om året. Tv licens skatten ska vara separat från den övriga budgeten, och den ska inte beröras av utgiftstaket.

Anledningen till detta förslag var att avgiften som har använts sedan 1956 ansågs inte hänga med i utvecklingen av dagens mediekonsumtion. Idag ser allt fler på program genom datorn, och har därför inte användning av någon mottagare. Det existerar också invånare som helt undviker att betala avgiften, med en skatt kan dessa inte undvika att betala. Betalar de inte in skatten, kan de nämligen få problem med skatteverket.

Förslaget att göra avgiften till en skatt togs av riksdagen efter valet 2018, TV licens skatten börjar gälla första januari 2019.

Problem med TV licens skatt

Problemet med en sådan här public service skatt är att till skillnad från avgiften så måste alla som kan betala, betala. Det innebär även unga vuxna som fortfarande bor hemma, sambos och de som inte ens har en mottagare för sändningar. De som inte har en mottagare är nog de som är argast över denna förändring i betalning av public service. Att få höjd skatt för något som aldrig nyttjats kan komma att göra människor upprörda. De som kallar SVT för ”vänsterpropaganda” kommer inte vilja att deras pengar går till SVT. Att riksdagen beslutar om pengar till SVT och andra kanaler kan skada public service rykte som oberoende.

Det kan med andra ord bli en politisk debatt vid nästa valperiod, ifall en stor mängd väljare ställer sig på ”nej till TV licens skatt sidan”. Helt klart är iallafall att för vissa blir detta en skattehöjning som de inte vill ha.