Inkomstdeklaration 2020

Alla fysiska och juridiska personer i Sverige måste lämna sin inkomstdeklaration en gång per år för att skatteverket ska kunna avgöra vilken slutlig skatt som ska betalas. Med fysisk person menas enskilda individer, medan en juridisk person är företag, föreningar etc.

Den skatt du betalat under året är preliminär och utifrån de uppgifter du lämnat i din deklaration till Skatteverket räknas den slutliga skatten ut. Om du under året har betalat in för lite skatt får du betala in underskottet, s.k. kvarskatt. Om du istället betalat in för mycket skatt kommer du få tillbaka överskottet som skatteåterbäring.

Hur går det till att göra en inkomstdeklaration?

En inkomstdeklaration är ett dokument som innehåller alla uppgifter om dina inkomster från arbete, näringsverksamhet och kapital. Denna deklaration ska sedan lämnas till Skatteverket en gång per år av alla skattskyldiga fysiska och juridiska personer. Deklarationen används sedan för att räkna ut hur mycket skatt du totalt ska betala.

Deklarationen kan fyllas i och skickas in elektroniskt via Skatteverkets e-tjänst. Skatteverket får inkomstuppgifter direkt från arbetsgivare och kapitaluppgifter från banken. Utifrån detta skickas ett förslag för deklarationen till dig som är skattskyldig. Då ska du kontrollera att detta förslag stämmer och sedan bekräfta detta via brev, sms eller via e-tjänsten. Om förslaget inte är rätt ska ev. ändringar fyllas i blanketterna och sedan skickas till Skatteverket. Detta kan göras via brev eller e-tjänst.

För de som driver företag finns en bilaga till inkomstdeklarationen som fylls i och lämnas med deklarationen.

När vill skatteverket få in din deklaration 2020?

Deklarationen ska för närvarande lämnas in första helgfria vardagen i maj. Det blir för år 20, måndagen den 4 maj. Om inkomstdeklarationen lämnas in senare kan du få betala en förseningsavgift på 1250 kr. Det går att begära uppskov om du vet att du inte kommer att hinna i tid. Om du inte lämnar in någon deklaration alls kan du bli skönsbeskattad. Skönsbeskattning innebär att Skatteverket gör en uppskattning av din inkomst för året och baserar din skatt på detta. Du riskerar även att få betala ett extra skattetillägg.

Mer information om din inkomstdeklaration 2020 hittar du på Skatteverkets sida om deklaration.

Du hittar 2023 här: https://finza.se/inkomstdeklaration-2023/