Statlig skatt 2020

Statlig skatt är en skatt som betalas direkt till staten, till skillnad från kommunalskatten som går till kommuner och landsting. Fysiska personer betalar statlig skatt när inkomsten – grundavdrag överstiger en viss gräns (skiktgräns), medan juridiska personer (företag etc) alltid betalar statlig skatt. I denna artikel får du reda på mer om vad som gäller för statlig skatt 2020.

Skiktgränser

För fysiska personer har det fram till 2020 funnits två skiktgränser. Det innebär att de som tjänar mer än den nedre skiktgränsen betalat 20% extra i statlig skatt. De som kommer över den övre skiktgränsen har betalat 25% extra i statlig skatt. Skatt över den översta gränsen kallas värnskatt.

Gränsen för statlig skatt 2020 är inte fastställd av Skatteverket ännu, men är beräknad till 509 300 kr. Över denna skiktgräns betalar man då 20% i statlig skatt. Det nya för 2020 är att den övre skiktgränsen, där man betalar 5% extra i statlig skatt, är borttagen.

Hur många betalar statlig skatt?

I dagsläget betalar ungefär 17% av alla fysiska skattebetalare statlig skatt. Den statliga skatten utgör ca 8% av den totala skattesumman från fysiska personer.

Om man tittar på var det finns flest personer som betalar skatt till staten så är det inte oväntat Stockholm som ligger högst i statistiken. 21% av den statliga skatteintäkten från inkomstskatter kommer från Stockholms kommun. Näst mest betalar personer från Göteborg. På tredje plats kommer Nacka som inte är någon stor kommun. Men i Nacka betalar hela 30% av invånarna statlig skatt.

De kommuner som bidrar minst till staten är inte oväntat kommuner i Västerbotten. Dessa kommuner har istället oftast en högre skattesats för kommunala skatter än de mer rika kommunerna i Stockholmsområdet.

Hur betalar jag in statlig skatt?

Fysiska personer behöver inte tänka på skatten till staten, den dras automatiskt precis som den kommunala skatten. Har du en enskild firma måste du däremot själv betala in den statliga skatten. Gränserna för statlig skatt 2020 är desamma som för fysiska personer. Mer om detta kan du läsa på https://starta-enskildfirma.se/information-enskild-firma/skatt